Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 68 Cp"

Decree No 68 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 68 Cp.

Nghị định 68/2006/NĐ-CP

Nghị định <strong>68</strong>/2006/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí