Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 72 Cp"

Decree No 72 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 72 Cp.

Nghị định 72-CP

Nghị định <strong>72</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Quan Hoá, Như Xuân, Đông Sơn, Thiệu Yên thuộc tỉnh Thành Hoá

Thông tư 72/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>72</strong>/2001/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ quy định chế

Thông tư 72/A-TC-TCT

Thông tư <strong>72</strong>/A-TC-TCT
Hướng dẫn thi hành Nghị định 54/CP ngày 28/8/1993 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu

Thông tư 72/2009/TT-BCA

Thông tư <strong>72</strong>/2009/TT-BCA
Quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và