Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 78 Cp"

Decree No 78 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 78 Cp.

Nghị định 78-CP

Nghị định <strong>78</strong>-<strong>CP</strong>
Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Nghị định 78/2003/NĐ-CP

Nghị định <strong>78</strong>/2003/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)của các nước ASEAN cho các năm 2003 - 2006.