Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 80 2014 Nd Cp"

Decree No 80 2014 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 80 2014 Nd Cp.

Quyết định 80-CP

Quyết định <strong>80</strong>-<strong>CP</strong>
Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải

Quyết định 80/2006/QĐ-BQP

Quyết định <strong>80</strong>/2006/QĐ-BQP
Về việc công bố danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP

Chỉ thị 80/2002/CT-UBND

Chỉ thị <strong>80</strong>/2002/CT-UBND
Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 97/2002/NĐ-CP ngày 22-11-2002 củaChính phủ về việc thành lập

Thông tư 80/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>80</strong>/2005/TT-BTC
loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác