Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 82 2011 Nd Cp"

Decree No 82 2011 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 82 2011 Nd Cp.

Nghị quyết 82-CP

Nghị quyết <strong>82</strong>-<strong>CP</strong>
Ban hành quy chế Đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 82/2006/NĐ-CP

Nghị định <strong>82</strong>/2006/NĐ-<strong>CP</strong>
Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Nghị định 82/2009/NĐ-CP

Nghị định <strong>82</strong>/2009/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ

Thông tư 82-TC/TCT

Thông tư <strong>82</strong>-TC/TCT
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp