Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 83 1998 Nd Cp"

Decree No 83 1998 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 83 1998 Nd Cp.

Nghị quyết 83-CP

Nghị quyết <strong>83</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc chia huyện Sơn Hà thành huyện Sơn Tây và huyện Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Nghị định 83/2006/NĐ-CP

Nghị định <strong>83</strong>/2006/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước