Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 85 1999 Nd Cp"

Decree No 85 1999 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 85 1999 Nd Cp.

Thông tư 85/1999/TT-BVHTT

Thông tư <strong>85/1999</strong>/TT-BVHTT
/12/1994, Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995, Nghị định số 32/19991 NĐ/CP ngày 1999 của Chính phủ.

Nghị định 85-CP

Nghị định <strong>85</strong>-<strong>CP</strong>
Quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất