Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 85 2009 Nd Cp"

Decree No 85 2009 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 85 2009 Nd Cp.

Nghị định 85-CP

Nghị định <strong>85</strong>-<strong>CP</strong>
Quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất