Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 86 2013 Nd Cp"

Decree No 86 2013 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 86 2013 Nd Cp.

Nghị quyết 86-CP

Nghị quyết <strong>86</strong>-<strong>CP</strong>
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

Nghị định 86/2006/NĐ-CP

Nghị định <strong>86</strong>/2006/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ về thực