Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Decrees No 123 2008 Nd Cp"

Decrees No 123 2008 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decrees No 123 2008 Nd Cp.

Nghị định 126/2008/NĐ-CP

Nghị định 126/<strong>2008</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia