Luat Minh Khue

đền bù đất rừng

đền bù đất rừng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đền bù đất rừng

Tư vấn giải quyết đền bù đất canh tác rừng?

Tư vấn giải quyết đền bù đất canh tác rừng?
Thưa luật sư, Em có việc cần tư vấn giúp: Hai mẹ con lên rừng làm đất cỏ để trồng cây keo lá tràm. Sau khi dồn rác cỏ khô xuống hốc núi để đốt thì gió kéo từ đâu đến đưa lữa phựt lên gây cháy cho rừng bên cạnh. Thiệt hại rừng tổng trị giá 50 triệu thực tế. Gia đình đã khai thác số rừng cháy đó trị giá hơn 40 triệu để đền bù.