Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đền bù giải tỏa"

đền bù giải tỏa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đền bù giải tỏa.

Tư vấn về thủ tục khiếu kiện cơ quan nhà nước quản lý đất đai ?

Tư vấn về thủ tục khiếu kiện cơ quan nhà nước quản lý đất đai ?
Thưa luật sư, Năm 2001- 2002 nhà nước mở đường gia đình em nằm trong diện giải tỏa. lúc đó gia đình em có 2 hộ, 7 khẩu (Bùi Công - Nguyễn thị Ơn) khẩu em cùng chung khẩu với bà nguyễn thị Ơn. Gia đình em nhận tiền đền bù nhưng chưa có tái định cư, chính quyền xã và ban đền bù huyện đến động viên gia đình tháo dỡ nhà giao đất cho dự án rồi nhận tái định cư sau.