Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đền bù số tiền"

đền bù số tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đền bù số tiền.

Cơ quan giáo dục bị mất tiền ai phải chịu trách nhiệm ?

Cơ quan giáo dục bị mất tiền ai phải chịu trách nhiệm ?
Cơ quan tôi đang làm việc là đơn vị giáo dục có liên kết đào tạo. Trong thời gian vừa qua cơ quan bị trộm đột nhập khiêng két ra ngoài cạy két và bị mất trộm 200 triệu ( Số tiền này là tiền học phí của học viên đang học tại cơ quan).