Luật sư tư vấn về chủ đề "development planning"

development planning | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề development planning.

Regulations on wind power development planning

Regulations on wind power development planning
On March 08, 2013, the Ministry of Industry and Trade issued the Circular No. 06/2013/TT-BCT promulgating the content, order, procedure, appraisal and approval for wind power development planning.