Luat Minh Khue

DEVTECH

DEVTECH - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về DEVTECH

Đăng ký bản quyền tác giả phần mềm khiếu nại, tố cáo

Đăng ký bản quyền tác giả phần mềm khiếu nại, tố cáo
Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê cùng đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả đã giúp đỡ Công ty cổ phần thiết kế phần mềm DEVTECH đăng ký quyền tác giả thành công cho chương trình máy tính mà công ty mong muốn các đơn vị khác khai thác giá trị từ tác phẩm có bản quyền.