Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Dịch Vụ Luu Trú Ngán Ngày"

Dịch Vụ Luu Trú Ngán Ngày | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Dịch Vụ Luu Trú Ngán Ngày.

Xuất hóa đơn trước ngày phát hành hóa đơn thì xử lý như thế nào ? Mức phạt theo luật là bao

Xuất hóa đơn trước <strong>ngày</strong> phát hành hóa đơn thì xử lý như thế nào ? Mức phạt theo luật là bao
Chào luật sư ạ! Bên công ty em do bên em không rành luật nên khi in hóa đơn chưa xin thông báo phát hành và bên công ty em đã xuất hóa đơn khoảng 8 hóa đơn cho khách hàng , sau khi biết chưa xin thông báo phát hành , bên nhà in yêu cầu ,bên em đã làm biên bản thu hồi hết hóa đơn đã lập giao cho nhà in , nhà in in lại cuốn mới cho bên em.