Luat Minh Khue

diễn văn khai mạng

diễn văn khai mạng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về diễn văn khai mạng

Mẫu diễn văn khai mạc đại hội chi bộ

Mẫu diễn văn khai mạc đại hội chi bộ
Để hoàn thiện và nâng cao các kỹ năng đồng thời cung cấp cho các cán bộ, công chức, viên chức và những người quan tâm tìm hiểu về những bài phát bài diễn văn trong kỳ họp đại hội chi bộ, Luật Minh Khuê xin giới thiệu đến các bạn mẫu diễn văn khai mạc Đại hội chi bộ cô đọng, xúc tích nhất.

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là văn bản được xác lập giữa các hàng thừa kế trong đó thỏa thuận về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản... giữa những người có quyền hưởng ...