Luat Minh Khue

diện tích đất sổ đỏ nhỏ hơn thực tế

diện tích đất sổ đỏ nhỏ hơn thực tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về diện tích đất sổ đỏ nhỏ hơn thực tế

Làm thế nào khi diện tích đất trên sổ đỏ nhỏ hơn diện tích đất trên thực tế ?

Làm thế nào khi diện tích đất trên sổ đỏ nhỏ hơn diện tích đất trên thực tế ?
Xin chào Luật sư, mong Luật sư tư vấn giải đáp giúp trường hợp của tôi, như sau: Tôi có thửa đất sử dụng ổn định - không tranh chấp từ năm 1969, và thửa đất này có Giấy chứng nhận quyền sở hữu vào năm 1972. Diện tích trong GCNQSH là 200m2, tuy nhiên Diện tích thực tế khi đo đạc lại là 250m2. (Ranh giới thửa đất không thay đổi, không tranh chấp, bản đồ địa chính năm 1996 thể hiện ranh giới đúng thực tế - không lấn đường giao thông)