Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Diện Tích Đất Sử Dụng Hiệu Quả"

Diện Tích Đất Sử Dụng Hiệu Quả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Diện Tích Đất Sử Dụng Hiệu Quả.

Con người – Hiệu quả kinh tế

Con người – <strong>Hiệu</strong> <strong>quả</strong> kinh tế
Một trong những văn hào thấm nhuần tư tưởng phương Đông André Malraux đã nói: “Văn hóa là những gì còn lại, khi tất cả đã mất đi”. Xin được dùng câu nói bất hủ đó làm lời dẫn đầu cho bài viết này.