Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "diện tích đất sử dụng hiệu quả"

diện tích đất sử dụng hiệu quả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề diện tích đất sử dụng hiệu quả.

Giải quyết tranh chấp đất khai hoang ?

Giải quyết tranh chấp đất khai hoang ?
Năm 1996 gia đình tôi và gia đình ông đinh vũ đang cùng nhau khai hoang đất làm chung vì gia đình tôi có lao động còn gia đình ông đang có vốn; năm 1997 hai gia đình thống nhất đưa toàn bộ diện tích đất hợp đồng với công ty chăn nuôi trồng rừng 327 và thống nhất đứng tên ông đang trong hợp đồng.