Luật sư tư vấn về chủ đề "diện tích quỹ đất"

diện tích quỹ đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề diện tích quỹ đất.

Muốn chuyển nhượng hợp đồng kinh tế diện tích quỹ đất công để thả cá làm sao?

Muốn chuyển nhượng hợp đồng kinh tế diện tích quỹ đất công để thả cá làm sao?
Xin kính chào Luật sư, tôi có người bạn ký hợp đồng kinh tế diện tích quỹ đất công để thả cá, không may bạn qua đời; vợ bạn không làm được muốn chuyển nhượng cho người em họ cùng thôn để thực hiện hợp đồng. Vậy cần phải làm thủ tục gì để người em được thực hiện hợp đồng? Xin trân trọng cảm ơn luật sư! Người gửi: P.T