Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "di chúc bằng miệng"

di chúc bằng miệng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề di chúc bằng miệng.

Di chúc bằng miệng có được tính không ?

Di chúc bằng miệng có được tính không ?
Chào Luật sư! Tôi có việc này muốn hỏi Luật sư, ngày trước bố tôi mất trước khi mất bố tôi có dặn tất cả các anh chị em tôi về vấn đề tài sản, đất đai. Ông có chia rõ ràng là 4 anh chị em của tôi sẽ được chia 4 phần như nhau. Các phần địa ông chia rất cụ thể, cả 4 anh chị em chúng tôi không có tranh chấp với nhau, đều đồng ý vói ý nguyện của ông, nhưng tôi muốn hỏi di chúc bằng miệng có được công nhận không? Xin cảm ơn Luật sư.

Di chúc bằng miệng có hiệu lực pháp luật?

Di chúc bằng miệng có hiệu lực pháp luật?
Luật sư có thể tư vấn cho em một vấn đề này không ạ? Chả là thế này cách đây hai năm trước khi mẹ chồng em mất có chia cho 3 anh em mỗi người một lô đất nhưng chỉ nói bằng mồm không có làm di chúc nay chồng tôi cũng mất ,nhưng các chú các cô tôi muốn tranh giành phần đất mà chồng tôi được chia,để cho anh cả vậy giờ tôi phải làm gì