Luat Minh Khue

di chúc không rõ ràng

di chúc không rõ ràng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về di chúc không rõ ràng

Chia lại đất khi có tranh chấp?

Chia lại đất khi có tranh chấp?
Kính chào luật sư, tôi có một vấn đề rất mong nhận được sự tư vấn của luật sư: Chia lại đất khi có tranh chấp có được không?