Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "di chúc không tìm thấy"

di chúc không tìm thấy | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề di chúc không tìm thấy.

Di chúc bị thất lạc không tìm thấy, coi như là không có

Di chúc bị thất lạc không tìm thấy, coi như là không có
Di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập và cũng không có bằng chứng chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc. Việc chia thừa kế được áp dụng theo pháp luật.