Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đi làm ăn xa"

đi làm ăn xa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đi làm ăn xa.

Tư vẫn về việc làm lại hộ khẩu trong trường hợp đi làm ăn xa ?

Tư vẫn về việc làm lại hộ khẩu trong trường hợp đi làm ăn xa ?
Thưa Luật sư, tôi có nhà riêng tại Thanh Xuân, Hà Nội và vợ chồng tôi đã được cấp hộ khẩu tại đây. Nhưng sau đó vợ chồng tôi đi làm ăn xa và bị mất hộ khẩu cùng chứng minh nhân dân (chỉ còn chứng minh nhân dân của tôi là chủ hộ), nhà của tôi hiện tại vẫn còn tại đó nhưng không còn ai sống trong 3 năm nay.