Luật sư tư vấn về chủ đề "địa điểm thực hiện nghĩa vụ"

địa điểm thực hiện nghĩa vụ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề địa điểm thực hiện nghĩa vụ.

Địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự ?

Địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự ?
1. Địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự do các bên thoả thuận. 2. Trong trường hợp không có thoả thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự được xác định như sau:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook