Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "địa giới"

địa giới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề địa giới.

Hồ sơ địa giới hành chính là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính?

Hồ sơ địa giới hành chính là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính?
Xin chào Luật sư, hiện nay tôi đang làm việc tại cơ quan của UBND xã, tôi đang có một thắc mắc xin luật sư giải đáp giúp tôi. Luật sư cho tôi hỏi: Hồ sơ địa giới hành chính là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính? Xin cảm ơn!