Luật sư tư vấn về chủ đề "Dich Gia Le Duc Man"

Dich Gia Le Duc Man | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Dich Gia Le Duc Man.

Thế nào bị coi là khai man lý lịch?

Thế nào bị coi là khai <strong>man</strong> lý lịch?
Xin chào luật sư. Tôi có 2 câu hỏi xin nhờ luật sư tư vấn giúp. 1. Lúc trước tôi có công tác ở trung tâm công nghệ thông tin thuộc sở thông tin truyền thông Vĩnh Long được 3 tháng sau đó tôi được nhận làm tại văn phòng UBND Tỉnh tôi đã xin nghĩ ở trung tâm công nghệ thông tin