Luat Minh Khue

dịch pháp lý

dịch pháp lý - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dịch pháp lý

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (E-H)

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (E-H)
Nhiều thuật ngữ dưới đây dựa trên tài liệu chuẩn nội bộ và danh mục các định nghĩa của tờ Wall Street Journal. Các định nghĩa khác được chọn từ cuốn Hướng dẫn viết tin kinh tế Columbia Knight-Bagehot, do Pamela Hollie Kluge biên soạn.

Bảng giá dịch thuật mới

Bảng giá dịch thuật mới
Đế phục vụ quý Khách hàng có nhu cầu dịch, Công ty luật Minh Khuê xin đưa tới quý Khách hàng bảng giá dịch thuật mới như sau: