Luat Minh Khue

dịch văn bản

dịch văn bản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dịch văn bản

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (C-D)

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (C-D)
Nhiều thuật ngữ dưới đây dựa trên tài liệu chuẩn nội bộ và danh mục các định nghĩa của tờ Wall Street Journal. Các định nghĩa khác được chọn từ cuốn Hướng dẫn viết tin kinh tế Columbia Knight-Bagehot, do Pamela Hollie Kluge biên soạn.