Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vu"

dịch vu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vu.

Quy định thực hiện hợp đồng dịch vu theo quy định

Quy định thực hiện hợp đồng dịch vu theo quy định
Theo thỏa thuận, khi công ty B sửa xong tàu và giao cho ông A thì ông A phải thanh toán đủ số tiền. Nhưng ông A muốn nhận tàu và sau 3 tháng thanh toán nốt số tiền có được không? Nếu công ty B không đồng ý thì xử lý như thế nào?