Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ bất động sản"

dịch vụ bất động sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ bất động sản.

Chuyên đề: Tổng quan về dịch vụ định giá Bất động sản

Chuyên đề: Tổng quan về dịch vụ định giá Bất động sản
Định giá đất là sự ước tính về giá trị của đất bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích sử dụng đã được xác định tại thời điểm xác định. Đất đai là một tài sản. Vì vậy, về nguyên tắc việc định giá đất cũng giống như việc định giá các tài sản thông thường. Mặt khác, đất đai không phải là tài sản thông thường là tài sản đặc biệt, giá đất ngoài các yếu tố về không gian, thời gian, kinh tế, pháp lý chi phối nó còn bị tác động bởi các yếu tố về tâm lý, xã hội.

Kỹ năng đàm phán trong giao dịch bất động sản

Kỹ năng đàm phán trong giao dịch bất động sản
Mục đích cuối cùng của một cuộc đàm phán, nhất là đàm phán bất động sản là kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi nhuận cũng có nhiều dạng. Tất nhiên dạng đầu tiên của lợi nhuận là tỷ lệ lãi suất cao hơn hay mức giá hời hơn. Nhưng đàm phán cũng có thể đưa lại kết quả khác cũng có giá trị ví dụ như việc hiểu kỹ hơn về một tài sản