Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ đàm phán"

dịch vụ đàm phán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ đàm phán.

Thực hiện hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu

Thực hiện hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu
Hợp đồng là thoả thuận giữa các bên làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ nhằm đạt được lợi ích hợp pháp mà họ mong muốn. Khi giao kết, các bên phải tôn trọng một số điều kiện. Thực tế cho thấy, nhiều hợp đồng đã không tôn trọng một trong những điều kiện này và bị tuyên bố vô hiệu.