Luat Minh Khue

dịch vụ đăng ký kết hôn

dịch vụ đăng ký kết hôn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dịch vụ đăng ký kết hôn

Những giấy tờ nào trước khi về Việt nam để đăng ký kết hôn?

Những giấy tờ nào trước khi về Việt nam để đăng ký kết hôn?
Thưa luật sư, Xin cho tôi được hỏi về dịch vụ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở văn phòng luật Minh Khuê: Tôi là Thường trú nhân Hoa Kỳ (qua Mỹ và được cấp thẻ xanh từ 2006 tới nay). Bây giờ muốn kết hôn với bạn gái hiện là công dân Việt Nam, đang sống và có hộ khẩu thường trú tại Hà nội. Vậy tôi phải chuẩn bị những giấy tờ nào trước khi về Việt nam để đăng ký kết hôn?