Luat Minh Khue

dịch vụ dịch thuật trực tuyến

dịch vụ dịch thuật trực tuyến - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dịch vụ dịch thuật trực tuyến

Phân biệt who và whom

Phân biệt who và whom
Ngày nay, cấu trúc tiếng Anh đã được đơn giản hóa đi rất nhiều nhằm tạo sự dễ dàng hơn cho người sử dụng. Và tiếng Anh thời hiện đại thường có xu hướng lấy who thay cho whom. Tuy nhiên, các quy tắc cũ trong tiếng Anh về việc sử dụng hai đại từ này vẫn còn khá nghiêm ngặt. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản: