Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ hình sự"

dịch vụ hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ hình sự.

Thủ tục nhận lại xe trong vụ án hình sự ?

Thủ tục nhận lại xe trong <strong>vụ</strong> án <strong>hình</strong> <strong>sự</strong> ?
Thưa luật sư. Tôi có cho một người bạn mượn xe máy ... và người đó dùng xe của tôi để vận chuyển ma túy và bị công an bắt ... bây giờ tôi muốn lấy lại xe có phức tạp khi làm giấy tờ không? Tôi xin cảm ơn.