Luat Minh Khue

dịch vụ hôn nhân gia đình

dịch vụ hôn nhân gia đình - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dịch vụ hôn nhân gia đình

Tư vấn phân chia tài sản khi ly hôn?

Tư vấn phân chia tài sản khi ly hôn?
Kính chào Quý công ty Luật Minh Khuê! Tôi muốn được tư vấn về vấn đề phân chia tài sản khi ly hôn: Tôi đang mua hai bất động sản, hợp đồng đứng tên tôi nhưng chưa đóng đủ hết tiền.