Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ khách hàng"

dịch vụ khách hàng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ khách hàng.

Đại diện dịch vụ khách hàng là gì ? Ví dụ về đại diện dịch vụ khách hàng?

Đại diện dịch vụ khách hàng là gì ? Ví dụ về đại diện dịch vụ khách hàng?
Đại diện dịch vụ cho khách hàng hay còn gọi là cố vấn dịch vụ khách hàng hay là công tác viên dịch vụ khách hàng. CSR là viết tắt của từ tiếng Anh Customer Service Representative, là Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng, hay còn được gọi là cố vấn dịch vụ khách hàng hay công tác viên dịch vụ khách hàng là dịch vụ mà trong đó có sự tương tác với khách hàng để xử lý khiếu nại, xử lý đơn đặt hàng và cung cấp thông tin về một sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.