Luật sư tư vấn về chủ đề "Dịch vụ khảo sát"

Dịch vụ khảo sát | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Dịch vụ khảo sát.

Hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng công trình

Hợp đồng tư vấn <strong>khảo</strong> <strong>sát</strong> xây dựng công trình
Mẫu hợp đồng này được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng. Liên hệ 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp 24/7