Luat Minh Khue

dịch vụ luật sư tư vấn thuế

dịch vụ luật sư tư vấn thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dịch vụ luật sư tư vấn thuế

Doanh nghiệp đổi tên có được có được sử dụng hóa đơn đã phát hành trước đó không ?

Doanh nghiệp đổi tên có được có được sử dụng hóa đơn đã phát hành trước đó không ?
Thưa luật sư, Tôi là chủ một doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn giá trị gia tăng tuy nhiên trong quá trình kinh doanh tôi muốn đổi tên doanh nghiệp. Tôi muốn biết việc đổi tên doanh nghiệp của tôi có phải phát hành lại hóa đơn hay không? Tôi có thể tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành không vì số lượng phát hành của tôi khá lớn, việc hủy đi phát hành lại sẽ gặp khó khăn.