Luat Minh Khue

dịch vụ quản trị doanh nghiệp

dịch vụ quản trị doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dịch vụ quản trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp không được bảo vệ

Doanh nghiệp không được bảo vệ
Với chức năng định danh địa chỉ trên Internet, tên miền được sử dụng như một chỉ dẫn thương mại để quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin... và cũng là tiền đề cho việc xây dựng phát triển thương mại điện tử. Tuy nhiên, đây cũng chính là lý do xuất hiện nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh thông qua việc đăng ký, chiếm dụng tên miền trùng hoặc tương tự với các DN đang được bảo hộ.