Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ sáng chế"

dịch vụ sáng chế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ sáng chế.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức cơ bản: