Luat Minh Khue

dịch vụ sáng chế

dịch vụ sáng chế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dịch vụ sáng chế

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức cơ bản: