Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ soạn hợp đồng"

dịch vụ soạn hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ soạn hợp đồng.

Nguyên tắc bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng và nguyên tắc thiện chí, trung thực được quy định trong Luật như thế nào?

Nguyên tắc bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng và nguyên tắc thiện chí, trung thực được quy định trong Luật như thế nào?
Thưa luật sư, luật sư có thể phân tích cho tôi hiểu về nguyên tắc bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng và nguyên tắc thiện chí, trung thực, theo quy định của pháp luật Dân sự Việt Nam hiện nay được không ạ? Tôi xin cám ơn luật sư.

Hợp đồng vay tiền viết tay có hiệu lực pháp luật không ?

Hợp đồng vay tiền viết tay có hiệu lực pháp luật không ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Hợp đồng vay tiền viết tay chỉ có người vay kí tên thì có hiệu lực hay không ? Trong trường hợp người khác lừa mình từ người bình thường trở thành người vay tiền trong khi mình không có vay thì người đó sẽ bị xử phạt như thế nào ạ ?