Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ tài chính"

dịch vụ tài chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ tài chính.

Mua hoá đơn ký sự

Mua hoá đơn ký sự
Hoá đơn là giấy ghi hàng đã bán cùng với giá tiền để làm bằng chứng (Từ điển tiếng Việt năm 1997). Như vậy hoá đơn chính là chứng từ để tính thuế và thu thuế. Các doanh nghiệp nhỏ không đủ điều kiện tự in hoá đơn phải mua hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành. Doanh nghiệp xin mua hoá đơn coi đó là công cụ để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước là việc làm lẽ ra phải được cơ quan thuế hoan nghênh và hỗ trợ, nhưng sự thể lại không như vậy.