Luat Minh Khue

dịch vụ thành lập doanh nghiệp

dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Một số văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp năm 2015?

Một số văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp năm 2015?
Kính chào quý công ty! Tôi có thắc mắc về kiến thức luật doanh nghiệp. Cụ thể là các quy định về việc thành lập (cụ thể các bước tiến hành), hoạt động của chi nhánh công ty cổ phần. Quý công ty có thể cung cấp các quy định theo luật Doanh nghiệp 2014 cũng như các văn bản hướng dẫn cụ thể theo luật mới.