Luat Minh Khue

dịchv ụ luật sư

dịchv ụ luật sư - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dịchv ụ luật sư

Đăng ký bản quyền tác giả bài viết nghiên cứu khoa học

Đăng ký bản quyền tác giả bài viết nghiên cứu khoa học
Ngày 20 tháng 01 năm 2015, tác giả Nguyễn Thị Bình Minh đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho bài viết nghiên cứu khoa học. Công ty Luật TNHH Minh Khuê là tổ chức được tác giả ủy quyền thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký, nộp và nhận kết quả tại Cục bản quyền tác giả