Luat Minh Khue

diễn đàn doanh nghiệp

diễn đàn doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về diễn đàn doanh nghiệp

Từ 15/12/2009: DN xăng dầu không phải trích tiền trả ngân sách Nhà nước

Từ 15/12/2009: DN xăng dầu không phải trích tiền trả ngân sách Nhà nước
Bộ Tài chính vừa có công văn số 17623 /BTC-QLG thông báo: Đến nay ngân sách Nhà nước đã thu đủ số tiền tạm ứng cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để tự xử lý số lỗ kinh doanh mặt hàng xăng. Do đó, kể từ ngày 15/12 các doanh nghiệp ngừng trích khoản 1.000 đồng/lít đối với mặt hàng xăng.