Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Dien Tich 467"

Dien Tich 467 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Dien Tich 467.

Quyết định 467-TTg

Quyết định <strong>467</strong>-TTg
Về một số quy định cụ thể thực hiện Điều 1 trong Quyết định số 92-TTg ngày 7-3-1994

Quyết định 467/1997/QĐ-UB/TC

Quyết định <strong>467</strong>/1997/QĐ-UB/TC
Về việc ban hành bản qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Địa chính tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 467/2008/QĐ-UBND

Quyết định <strong>467</strong>/2008/QĐ-UBND
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh