Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "diện tích cơi nới"

diện tích cơi nới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề diện tích cơi nới.

Cần sớm sửa Luật Đất đai, nới rộng hạn điền

Cần sớm sửa Luật Đất đai, <strong>nới</strong> rộng hạn điền
Chủ trương "khuyến khích tập trung ruộng đất" trong chiến lược phát triển KT - XH 2011-2020 mà Đại hội Đảng lần thứ XI vừa thông qua đang được kỳ vọng là đòn bẩy tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn. Những ngày cuối năm này, trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt không giấu được hồ hởi:

Chính Phủ “nới lỏng” điều kiện kinh doanh xăng dầu

Chính Phủ “<strong>nới</strong> lỏng” điều kiện kinh doanh xăng dầu
Để tạo điều kiện phát triển kinh doanh xăng dầu, mới đây trong Nghị định 08/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/01/2018, Chính Phủ đã điều chỉnh một số nội dung về kinh doanh xăng dầu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Theo đó, một số nội dung của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đã được bãi bỏ.