Luật sư tư vấn về chủ đề "diện tích đất"

diện tích đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề diện tích đất.

Thủ tục điều chỉnh chênh lệch về diện tích đất trong sổ đỏ so với thực tế ? Xử lý tranh chấp diện tích nhà đất ?

Thủ tục điều chỉnh chênh lệch về diện tích đất trong sổ đỏ so với thực tế ? Xử lý tranh chấp diện tích nhà đất ?
Đất đai là một trong những tài sản có giá trị kinh tế lớn nên việc chênh lệch về diện tích thực tế và sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có thể ảnh hưởng nhiều đến các bên (Mua bán, sử dụng, tặng cho). Luật Minh Khuê tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề trên theo quy định mới nhất hiện nay:

Đòi lại diện tích đất bị thiếu theo sổ đỏ ? Cách xử lý phần chênh lệch diện tích đất là tài sản thế chấp ?

Đòi lại diện tích đất bị thiếu theo sổ đỏ ? Cách xử lý phần chênh lệch diện tích đất là tài sản thế chấp ?
Thông tin trên sổ đỏ ghi nhân sai diện tích và số thửa đất thì phải làm sao ? Tư vấn về chênh lệch diện tích tài sản thế chấp ? Điều kiện mua bán đất khi diện tích mua bán trên thực tế khác với hợp đồng mua bán ? Diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích trúng đấu giá ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Diện tích đất ghi trong sổ đỏ bị sai thì có sửa lại được không ? Thủ tục điều chỉnh diện tích nhà đất như thế nào ?

Diện tích đất ghi trong sổ đỏ bị sai thì có sửa lại được không ? Thủ tục điều chỉnh diện tích nhà đất như thế nào ?
Cách đăng ký điều chỉnh diện tích bị thiếu trong sổ đỏ ? Tư vấn về cấp lại sổ đỏ do có sự chênh lệch về diện tích đất ? Tư vấn nộp đơn xin cấp lại sổ đỏ đúng diện tích đất ? Thay đổi diện tích đất trong sổ đỏ thay đổi như thế nào? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Xác định diện tích đất được bồi thường và quy trình thu hồi đất?

Xác định diện tích đất được bồi thường và quy trình thu hồi đất?
Đất của nước ta là một tài sản thuộc sở hữu toàn dân. Người dân được giao cho quyền sử dụng đất để ổn định đời sống và làm ăn. Tuy nhiên, vì các mục đích nhất định được ghi nhận trong pháp luật đất đai mà nhà nước có quyền thu hồi đất. Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo bài viết:

Có sự chênh lệch về diện tích đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và số liệu thực tế đo đạc thì giải quyết thế nào?

Có sự chênh lệch về diện tích đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và số liệu thực tế đo đạc thì giải quyết thế nào?
Làm sao để lấy lại diện tích đất khi đã đồng ý cho người khác làm nhà trên đó ? GIải đáp về sử dụng số liệu diện tích đất của năm nào ? GIải đáp thủ tục để được công nhận diện tích đất đang ở ? GIải đáp về diện tích đất được tặng cho ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê hướng dẫn cụ thể:

Làm thế nào khi diện tích đất trên sổ đỏ nhỏ hơn diện tích đất trên thực tế ? Thủ tục đăng ký phần đất dư thừa ?

Làm thế nào khi diện tích đất trên sổ đỏ nhỏ hơn diện tích đất trên thực tế ? Thủ tục đăng ký phần đất dư thừa ?
Trong quá trình đo đạc hoặc người dân cải tạo, mở rộng phần diện tích đất trên sổ đỏ, sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có thể dẫn đến việc tăng diện tích đất sử dụng trên thực tiễn. Vậy, phải làm gì để bảo đảm quyền sử dụng hợp pháp phần đất đất được mở rộng của mình ? Luật Minh Khuê giải đáp cụ thể:

Diện tích đất tối thiểu để làm sổ đỏ là bao nhiêu ?

Diện tích đất tối thiểu để làm sổ đỏ là bao nhiêu ?
Hiện nay, vào đầu năm UBND tỉnh/thành phố sẽ ban hành khung giá đất của địa phương - Căn cứ vào văn bản pháp lý này để xác định diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ, làm sổ đỏ. Như vậy, mỗi tỉnh thành phố ở Việt Nam sẽ có quy định riêng về diện tích được cấp sổ đỏ:

Chênh lệch diện tích đất trên sổ đỏ và trên giấy tờ mua bán xử lý thế nào? Cách xác định diện tích nhà ở?

Chênh lệch diện tích đất trên sổ đỏ và trên giấy tờ mua bán xử lý thế nào? Cách xác định diện tích nhà ở?
Cần phải làm gì khi diện tích đất thực tế không trùng với diện tích đất trong sổ đỏ ? Diện tích đất sai số có làm được sổ đỏ không ? Hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ khi diện tích thửa đất đang sử dụng tăng thêm so với giấy tờ đã được cấp ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Việc xác định diện tích đất ở trong trường hợp có vườn ao thực hiện như thế nào?

Việc xác định diện tích đất ở trong trường hợp có vườn ao thực hiện như thế nào?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: hiện nay căn cứ theo điều 103 Luật Đất đai năm 2013 thì đất vườn ao là đất cùng thửa với thửa đất có nhà ở, do đó khi chuyển nhượng đất vườn ao, cơ quan môi trường làm thủ tục cho chuyển mục đích đất vườn ao sang đất ở luôn.

Nhận chuyển nhượng diện tích đất nuôi trồng của hàng xóm có trái pháp luật không?

Nhận chuyển nhượng diện tích đất nuôi trồng của hàng xóm có trái pháp luật không?
Thủ tục làm bìa đỏ thêm một phần diện tích đất chuyển nhượng? Quyền sử dụng diện tích đất liền kề? Lấy lại phần diện tích đất thuê đã mất do không đúng với diện tích thuê ban đầu thì phải làm như thế nào? Tư vấn việc chuyển nhượng đất mà thoả thuận diện tích đất khác với thực địa ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê hướng dẫn cụ thể: