Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "diện tích xây dựng"

diện tích xây dựng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề diện tích xây dựng.

Tư vấn về quy định cưỡng chế khi xây nhà quá diện tích xin phép xây dựng ?

Tư vấn về quy định cưỡng chế khi xây nhà quá diện tích xin phép xây dựng ?
Thưa luật sư, Nhà tôi xin giấy phép nhà cấp 3 diện tích xây dựng là 238m2. Khi xây dựng tôi đã xây hơn phần diện tích cho phép và đã nộp phạt 7. 500. 000đ. Sau đó định xin cấp phép bổ sung nhưng vì bên cạnh thưa công trình tôi xây dựng gây ảnh hưởng nên mọi giấy tờ bị đình lại không xin được. Nay Ủy ban nhân dân quận ra quyết định cưỡng chế tôi phải làm sao ?